System rezerwacji rowerów

? Flaga Wielkiej Brytanii Flaga Polski

logo

Zarejestruj się

1. Dane osobowe
2. Adres zamieszkania

Wypełniając formularz przyjmujesz do wiadomości, że:
1. Serwis rowery umożliwia założenie konta użytkownika i zarządzanie i wypożyczanie rowerów w ramach kompleksu Enterprise Park w Krakowie, usługa skierowana jest do pracowników i współpracowników firm wynajmujących powierzchnie biurowe w Kompleksie Biurowym Enterprise Park w Krakowie,
2. Usługę świadczy Enterprise 1 Sp. z o.o. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000530635 | kapitał zakładowy 23 205 300 PLN | NIP: 5272724476 | REGON:360200852 tel. 22 520 60 00 | email: rowery@avestusrealestate.com

3. Dane osobowe Klientów w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej również: „UODO”). Dane osobowe zbierane są w celu wykonywania usługi, co obejmuje zawarcie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz najem roweru oraz dostarczanie informacji drogą elektroniczną w zakresie dotyczącym usługi najmu rowerów,
4. Administratorem danych osobowych jest Enterprise 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod nr 0000530635, kapitał zakładowy 23 205 300 PLN, NIP: 5272724476, REGON:360200852
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w związku z korzystaniem przez nią z serwisu, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
6. Podawanie przez użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne.